Qadrli o’quvchim  quyidagi topshiriqlar javobini

(Jamoliddinovna@inbox.uz) orqali yuboring ,

siz uchun fizik olimlar haqidagi qiziqarli ma’lumot taqdim etiladi .

Mulohaza qiling, chunki ,

Mulohaza — aqlni charxlaydi.

Aziz o’quvchim  e’tibor beringchi  savollar interfeysida qaysi

«go’zal»  fizik jarayon aks ettirilgan. (kalamak) Topdingizmi?

1. Qanday kuch 0,2 m masofaga ko’chishda 100 Joul ish bajaradi?

2. Bolaning massasi 50 kg bo’lsa, uning og’irligi qancha?

3. Maktab binosi tinch turibdi deb aytish mumkinmi?

4. Necha xil deformatsiya mavjud?

5.  Nima uchun yaxmalak yo’laklarga qum yoki kul sepiladi?

6. Barometr nimani o’lchaydi?

7. 10 kN=… ? N

8. Normal sharoitda ishlab turgan odamni o’rtacha quvvati qancha?

9. Nima uchun miltiq otishda uni yelkaga qattiq tirab turish kerak?

10. 60000Joul= ? kJ

11. 1 ot kuchi qancha vattga teng?

12. 40kg li odamning og’irlik kuchi qancha?

13. Menzurka qanday asbob?

14. Massasi 3 kg bo’lgan jismga 2m/s² tezlanish beradigan kuchni toping.