Aziz o’quvchi bu hikmatlar hayotingizni yorituvchi yo’l bo’ladi, siz ham o’zingiz bilgan hikmatlardan

yozing. Yillar davomida hikmatlar sandig’imiz to’lib boradi degan umiddamiz.

Vatanga muhabbat:

Kamolotli – yurtining kamoli uchun kurashadi.

Ozod Vatanda yashash —  toledagi baxt ekanligini har daqiqa his qiling.

Yo’ldan chiqsang ham, eldan chiqma.

Suvning oqshiga qara , elning xohishiga qara.

Ilm olmoq haqida:

Yoshlikda o’rgangan ilm -toshga o’yilgan naqash kabidir.

Aql aqldan quvvat olar.

Aql o’lcho’vi -so’z, so’z o’lchovi -naql.

Aqli kirmagan qaridan ,ziyrak tug’ilgan bola yaxshi.

Aqlli qizni yeg’latish ham qiyin, kuldurish ham.

Buloqning suvi tiniq, dononing suhbati.

Do’stlik haqida:

Vafoli do’st yo’lga solar, ig’vogar do’st paydan olar.

Dushmanning donidan, do’stning somoni yaxshi.

Dushman chaqirsa borma, do’st chaqirsa qolma.