Qiziqarli o’lchovlar (O’qing bu juda kerakli)

03541338Ko‘pchilikni: «Milliardan katta bo‘lgan sonlar qanday nomlanar ekan?», -degan savol qiziqtirishi tabiiydir. Sonlar cheksiz bo‘lishiga qaramay, ularning nomlari bor ekan.

Read the rest of this page »

Имтиҳон саволлари


1225845Халқ таълими вазирининг 2017 йил 10 мартдаги “Умумий ўрта таълим муассасаларида ўқувчиларнинг босқичли якуний назорат имтиҳонларини ташкил этиш ва ўтказиш тўғрисида”ги 78-сонли буйруғига асосан,  якуний назорат имтихонлари ўтказиладиган фанлар бўйича, битирувчи синф ўқувчилари учун якуний назорат имтиҳон материаллари тайёрланди.

Read the rest of this page »

Izojarayonlar mavzusini o’rganish bo’yicha metodik tavsiya

04.03Jarayon davrida gaz makroparametrlaridan biri o’zgarmasdan  qolsa, ungay jarayonga izojarayon deyiladi…

Read the rest of this page »

«Windows», «Office», «Chrome», «Firefox», «Gmail»даги «қайноқ клавиш»лар

87ce3e0934085a815fe0feaf7c61d929Аксарият кишилар компьютерни асосан сичқонча ёрдамида бошқарадилар. Бироқ айрим амалларни клавиатура ёрдамида ҳам бажариш мумкин. Kомпьютер фойдаланувчиси билиши лозим бўлган «қайноқ клавиш»лар ҳақида маълумот берамиз.

Read the rest of this page »

KYURILAR

3048kyuriylarParij universitetining talabasi Mariya Sklodovskaya Pyer Kyuri bilan tanishganida Pyer mashhur fizik edi. Fanga fidokorlik ularni yaqinlashtirdi, ular turmush qurishdi, bir-birlariga eng yaqin maslahatgo‘y va yordamchi bo‘lishdi.

Read the rest of this page »

Аниқ, фанларни ўқитиш жараёнида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш.

ik-ofis-720x320Ҳозирги кунда ўқувчи ахборот техника воситалари қуршовида яшар экан, биз ўқитувчилар шу воситаларга фанларни, билимни боғлаб қўйишимиз керак-ки, ўқувчи ундан фақат илм ва маърифат учун фойдаланишни ўргансин.

Read the rest of this page »

QANDAY TEMPERATURA DARAJALARI MAVJUD

pero2Amaliyot uchun yaroqli issiqlikni o’lchash uchun ilk termometr asboblarini 1714 yilda olmon fizigi Gabriel Daniel Farengeyt yaratdi.

Read the rest of this page »