04.03Jarayon davrida gaz makroparametrlaridan biri o’zgarmasdan  qolsa, ungay jarayonga izojarayon deyiladi…

Yuklab olish.    IZOJARAYONLAR