Ranglar va harflarni o’qish (qiziqarli mashq)

ranglar-textQuyidagi rasmda rang nomlari yozilgan, Siz yozuvni emas balki yozuvning rangini ayting. Tez aytishga harakat qiling. Miyangizning qanchalik tez ishlashini aniqlab ko’ring.

Konfutsiy kim bo’lgan?

    Xitoyda eramizdan avvalgi VI asr atrofida yashagan Konfutsiy dunyodagi eng zabardast diniy ustozlardan bo’lgan. Konfutsiy qadimgi xitoy qo’lyozmalarini o’rgangan, ulardan olijanob shaxsni kamol toptirishda zarur dеb hisoblangan g’oyalarni olgan

Read the rest of this page »

Murdalar gapirmaydilar (III- bayon) Tohir Malik

         Bu dunyodagi hayot qilko’prik emas, undanda     xavfli, undanda battaroqdir. Balki ustara tig’i ustida yalang-oyoq yurishga qiyoslash o’rinlidir? Voqean shunday. Ustara tig’i desakda, qilko’prik desakda farqsiz — Nafisa bu yo’lda yura olmadi — toydi.

 

Read the rest of this page »

Barhayot siymolar


  Ушбу туплам халкимиз тарихида ёркин из колдирган, жахон илм-фани, мадамияти ва адабиёти тараккиётига муносиб хисса кушган 50 га якин ана шундай хар бири бир дорилфунун булган буюк олим ва адибларнинг хаёти ва фаолияти хакида хикоя килувчи, ижодининг асосий йуналишлари ва бадиий махоратининг мухим кирраларини очиб берувчи маколалардан ташкил топган.
Read the rest of this page »

Hikmatlar xazinasi

    Ushbu kitobda jamlangan hikmatlarda insoniy fazilatlar aks ettirilgan, Unda asosan. iymon etiqod, halollik, rost so’zlash, yaxshi axloq, adolat kabi fazilatlar haqida ibratli voqealar bayon qilingan. Shu bilan birga mashxur olimlarning hayotidagi qiziq voqealar bayon qilingan.

 Yuklab olish. fayl_hikmatlar_xazinasi

Matematikadan 9-sinflar uchun test topshiriqlari

uchburchakYuklab olish uchun  matematika__ix__sinf