Yoshlardagi kuch- g’ayratni keksalardagi donolik va tajriba bilan mustahkamlash lozim.Chunki tajribali, bilimdon, donishmand keksalar-xazinalar kaliti.

Read the rest of this page »